confederate

confederate
[kən΄fedəreit]
1. n կոն ֆե դերացիայի անդամ. դաշնակից. հանցակից, դա վակից.
2. a ֆեդերալ, դաշնակցային.
3. v միավոր(վ)ել դաշնակցության մեջ մտնել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Confederate — Con*fed er*ate, a. [L. confoederatus, p. p. of confoederare to join by a league; con + foederare to establish by treaty or league, fr. foedus league, compact. See {Federal}.] 1. United in a league; allied by treaty; engaged in a confederacy;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • confederate — n 1 *partner, copartner, colleague, ally Ana, Ant & Contrasted words: see those at ALLY 2 Confederate, conspirator, accessory, abettor, accomplice. As used in law these words all convey the idea of complicity or common guilt in a wrongful act.… …   New Dictionary of Synonyms

 • Confederate — Con*fed er*ate, v. i. To unite in a league; to join in a mutual contract or covenant; to band together. [1913 Webster] By words men . . . covenant and confederate. South. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Confederate — Con*fed er*ate, v. t. [imp. & p. p. {Confederated}; p. pr. & vb. n. {Confederating}.] To unite in a league or confederacy; to ally. [1913 Webster] With these the Piercies them confederate. Daniel. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • confederate — I noun abettor, accessory, accomplice, adjunct, adjutant, adjuvant, aid, aider, ally, assistant, associate, auxiliary, coactor, coadjutant, coadjutor, collaborator, colleague, colluder, comate, companion, comrade, confidant, confrere, consociate …   Law dictionary

 • confederate — (v.) late 14c., from L.L. confoederatus leagued together, pp. of confoederare to unite by a league, from com with, together (see COM (Cf. com )) + foederare, from foedus (gen. foederis) a league (see FEDERAL (Cf. fed …   Etymology dictionary

 • confederate — [adj] allied amalgamated, associated, combined, corporate, federal, federated, in alliance, incorporated, leagued, organized, syndicated, unionized; concept 536 confederate [n] abettor accessory, accomplice, ally, associate, coconspirator,… …   New thesaurus

 • confederate — ► ADJECTIVE 1) joined by an agreement or treaty. 2) (Confederate) denoting the southern states which separated from the US in 1860 1. ► NOUN ▪ an accomplice or fellow worker. ► VERB (usu. confederated) ▪ bring into an alliance …   English terms dictionary

 • Confederate — Con*fed er*ate, n. 1. One who is united with others in a league; a person or a nation engaged in a confederacy; an ally; also, an accomplice in a bad sense. [1913 Webster] He found some of his confederates in gaol. Macaulay. [1913 Webster] 2.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • confederate — [kən fed′ər it; ] for v [., kən fed′ərāt΄] adj. [ME confederat < LL confoederatus, pp. of confoederare, to unite by a league < foedus, a league: see FAITH] 1. united in a confederacy or league ☆ 2. [C ] of the Confederacy n. 1. a person,… …   English World dictionary

 • confederate — adj., n. /keuhn fed euhr it, fed rit/; v. /keuhn fed euh rayt /, adj., n., v., confederated, confederating. adj. 1. united in a league, alliance, or conspiracy. 2. (cap.) of or pertaining to the Confederate States of America: the Confederate army …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”